پیدا

ظریف: انتخابات ایران مهم ترین اتفاق منطقه است

درخواست حذف اطلاعات

محمدجواد ظریف امور خارجه کشورمان ظهر روز بعد از بازدید از ستاد انتخابات خارج از کشور در وزارت خارجه اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری در 102 کشور برگزار می شود.